pirmdiena, 2018. gada 28. maijs

2.Ķēn.20:5

Tā saka Tas Kungs: Es tavu lūgšanu esmu klausījis, es tavas asaras esmu redzējis, redzi, es tevi darīšu veselu.