pirmdiena, 2018. gada 16. aprīlis

Sal.pam.5:21

Cilvēka ceļi stāv priekš Tā Kunga acīm, un Tas sver visus viņa soļus.