pirmdiena, 2018. gada 16. aprīlis

Jņ.10:14

Es esmu tas labais gans un pazīstu Savas avis, un tās Mani pazīst.