pirmdiena, 2018. gada 9. aprīlis

Raudu dz.1:18

Tas Kungs ir taisns, jo es viņa mutei esmu pretī turējusies.