pirmdiena, 2018. gada 9. aprīlis

Ebr.13:20-21

Tas miera Dievs, kas no miroņiem atkal atvedis to lielo avju ganu caur mūžīgas derības asinīm, mūsu Kungu Jēzu, Tas lai jūs dara pilnīgus iekš ikviena laba darba, ka jūs viņa prātu dariet.