svētdiena, 2018. gada 29. aprīlis

Ps.119:94

Tavs es esmu, atpestī mani.