svētdiena, 2018. gada 29. aprīlis

Jņ.16:33

Pasaulē jums būs bēdas; bet turat drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējis.