piektdiena, 2018. gada 13. aprīlis

Jņ.21:15

Tas uz Viņu saka: tiešām, Kungs, Tu zini, ka es Tevi mīlēju. Viņš uz to saka: gani Manus jērus!