piektdiena, 2018. gada 13. aprīlis

2.Sam.15:26

Redzi, še es esmu, lai viņš man dara, kā viņam patīk.