svētdiena, 2018. gada 4. marts

Ps.27:10

Ja mans tēvs un mana māte mani atstājuši, bet Tas Kungs mani uzņem.