svētdiena, 2018. gada 4. marts

2.Kor.4:8-9

Mēs visur topam spaidīti, bet tomēr nenospaidīti; mēs esam neziņā, bet tomēr neesam izmisuši; mēs topam vajāti, tomēr neesam atstāti.