piektdiena, 2018. gada 9. marts

Lk.17:5

Tie apustuļi uz To Kungu sacīja: vairo mums ticību.