piektdiena, 2018. gada 9. marts

Jer.5:3

Ak Kungs! Vai tavas acis (neraugās) uz ticību?