piektdiena, 2018. gada 23. februāris

Ps.34:7

Kad šis bēdīgais sauca, tad Tas Kungs klausīja un to izpestīja no visām viņa bēdām.