piektdiena, 2018. gada 23. februāris

Mt.5:4

Svētīgi tie, kam ir bēdas, jo tie taps iepriecināti.