trešdiena, 2018. gada 14. februāris

Jņ.8:31-32

Ja jūs paliekat Manā Vārdā, tad jūs patiesi esat Mani mācekļi, un atzīsiet patiesību, un patiesība jūs atsvabinās.