trešdiena, 2018. gada 14. februāris

Jer.7:23

Klausiet manu balsi, tad es jums būšu par Dievu un jūs man būsiet par ļaudīm.