svētdiena, 2018. gada 18. februāris

Ebr.12:12-13

Paceļat atkal gurdenās rokas un slābanos ceļus, un staigājat taisnus ceļus ar savām kājām.