svētdiena, 2018. gada 18. februāris

Cef.3:16-17

Nebīsties, Ciāna! Lai tavas rokas nenogurst. Tas Kungs, tavs Dievs, ir tavā vidū, stiprs Pestītājs.