piektdiena, 2018. gada 19. janvāris

Ps.12:7

Tā Kunga vārdi ir šķīsti vārdi, kā sudrabs mālu traukā kausēts un septiņkārt šķīstīts.