piektdiena, 2018. gada 19. janvāris

Fil.2:15-16

Jūs spīdat it kā spīdekļi pasaulē, pasargādami to dzīvības vārdu.