trešdiena, 2018. gada 17. janvāris

Mal.3:17

Tie man būs par īpašumu, un es tos žēlošu, kā vīrs savu dēlu žēlo, kas viņam kalpo.