trešdiena, 2018. gada 17. janvāris

Jņ.1:12

Cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva vaļu, palikt par Dieva bērniem, tiem, kas tic uz Viņa Vārdu.