pirmdiena, 2018. gada 29. janvāris

Ec.11:19

Es tiem došu vienādu sirdi un es jums došu jaunu garu.