pirmdiena, 2018. gada 29. janvāris

2.Kor.5:17

Tad nu, ja kas ir iekš Kristus, tas ir jauns radījums. Kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir palicis jauns.