pirmdiena, 2017. gada 11. decembris

4.Moz.6:24

Tas Kungs lai tevi svētī un lai tevi pasargā!