pirmdiena, 2017. gada 11. decembris

1.Pēt.3:9

Svētījiet, jo uz to jūs esat aicināti, lai jūs iemantotu svētību.