pirmdiena, 2017. gada 6. novembris

Ps.145:3

Liels ir Tas Kungs un augsti teicams, neizdibināma ir Viņa varenība.