svētdiena, 2017. gada 5. novembris

Kol.3:13

Kā mūsu Kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs.