pirmdiena, 2017. gada 30. oktobris

Ec.36:11

Es jums darīšu vairāk laba nekā agrāk, lai jūs atzīstat, ka Es esmu Tas Kungs.