svētdiena, 2017. gada 29. oktobris

1.Kor.14:3

Kas pravieto, tas runā cilvēku celšanai, pamudināšanai un iepriecināšanai.