trešdiena, 2017. gada 30. augusts

Lk.11:2

Tēvs! Svētīts lai top Tavs Vārds, lai nāk Tava valstība.