trešdiena, 2017. gada 30. augusts

Dan.6:26

Tas ir dzīvais Dievs, Tas paliek mūžīgi, Viņa valstība ir neiznīcīga.