pirmdiena, 2017. gada 24. jūlijs

Jer.3:15

Es jums došu ganus pēc Mana prāta, kas jūs ganīs ar saprātu un gudrību.