svētdiena, 2017. gada 23. jūlijs

1.Jņ.3:18

Nemīlēsim vārdiem, nedz ar mēli, bet ar darbiem un ar patiesību!