piektdiena, 2017. gada 30. jūnijs

Soģu 10:15

Israēla bērni sacīja Tam Kungam: "Mēs esam grēkojuši. Dari ar mums, kā Tev liekas labi, tikai izglāb mūs šoreiz."