piektdiena, 2017. gada 30. jūnijs

Ebr.12:1

Dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdami visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas.