trešdiena, 2017. gada 7. jūnijs

Rom.14:17

Dieva valstība nav ēšana un dzeršana, bet taisnība, miers un prieks Svētajā Garā.