trešdiena, 2017. gada 7. jūnijs

Ps.68:4

Taisnie priecājas, viņi līksmojas Dieva priekšā un gavilē priekā.