svētdiena, 2017. gada 18. jūnijs

Ps.91:14

Es viņu izglābšu, jo viņš pazīst Manu Vārdu.