svētdiena, 2017. gada 18. jūnijs

Atkl.3:12

To, kas uzvar, Es darīšu par balstu Sava Dieva templī, un viņš no tā nekad neaizies, un Es rakstīšu uz viņa Sava Dieva Vārdu.