piektdiena, 2017. gada 19. maijs

Ps.146:7

Viņš nes tiesu tiem, kas varas darbus cieš, un dod maizi izsalkušiem.