piektdiena, 2017. gada 19. maijs

Mt.14:17-18

Tie Viņam sacīja: "Mums šeit nav nekā vairāk kā piecas maizes un divi zivis." Un Viņš sacīja: "Nesiet Man tās šurp!"