piektdiena, 2017. gada 12. maijs

Mk.16:15

Eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai.