piektdiena, 2017. gada 12. maijs

Mih.1:2

Uzklausait to, visas tautas, ievēro to, zeme un visi, kas to apdzīvojat! Pats Tas Kungs ir liecinieks pret jums.