trešdiena, 2017. gada 17. maijs

Jes.62:11

Redzi, Tas Kungs liek pasludināt līdz pasaules galam: "Sakait Ciānas meitai: redzi, tava pestīšana nāk!"