trešdiena, 2017. gada 17. maijs

2.Kor.1:20

Cik ir Dieva apsolīšanu, tās ir Viņā jā.