pirmdiena, 2017. gada 22. maijs

Jer.4:3

Uzariet sev jaunu plēsumu savā sirdī un nesējiet ērkšķos!