svētdiena, 2017. gada 21. maijs

Jēk.1:5

Ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmezdams, un viņam taps dots.