pirmdiena, 2017. gada 13. marts

Jņ.13:13

Jūs Mani saucat: Mācītājs un Kungs, un jūs pareizi darāt, jo Es tas esmu.